תמא/ 23/ 16/ א/ 1

תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תרשים סביבה הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מפתח גיליונות הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
תשריט ממ"ג - dwg הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קומפילציה כוללת לשינויים לתכנית - shp (לא סטטוטורי) קומפילציית מסילות ברזל - שירות מפה מקוון (web-service) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/02/2004 תאריך פרסום: 12/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5272. עמוד: 1871. צפייה
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית 15/01/2004 תאריך ישיבה: 15/01/2004. מס' ישיבה: 1347. מס' ישיבה: 1347.
המלצה לממשלה לאישור תכנית 02/12/2003
התקבלו הערות / תגובות 12/08/2003
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 04/02/2003
העברה להערות / תגובות 04/02/2003
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א 03/10/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 23 תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 23/ 16 תכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי מס' 16 - מסילה לירושלים. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 420-0517110 תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב כפיפות
תוכנית 420-0438523 תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב כפיפות
תוכנית תתל/ 79 תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב שינוי
תוכנית מי/ 846/ א תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב כפיפות צפייה
תוכנית מד/ 8/ 4 תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב כפיפות צפייה
תוכנית לד/ 174 תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב כפיפות צפייה
תוכנית מח/ 273 תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב כפיפות
תוכנית 406-0322768 תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב כפיפות
תוכנית מי/ 961 תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב כפיפות צפייה
תוכנית מי/ 993 תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב כפיפות צפייה
תוכנית מח/ 213/ 1 תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב כפיפות צפייה
תוכנית 424-0937946 תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב כפיפות
תוכנית 420-0713313 תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב כפיפות
תוכנית מי/ 500/ ה תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב כפיפות צפייה
תוכנית עתמ/ ימ/ 07/ 331 תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
11 ועדה ארצית - הגוף המאשר מכח תמא/ 23/ 16/ א: מסילת ברזל נתב"ג-י"ם תוואי "שער הגיא" 03/05/2015
פרוטוקול הורדה
9 ועדה ארצית - הגוף המאשר מכח תמא/ 23/ 16/ א: מסילת ברזל נתב"ג-י"ם תוואי "שער הגיא" 18/01/2015
פרוטוקול הורדה
491 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 01/01/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2005003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה להרשאה למבני דרך 20/11/2005
פרוטוקול הורדה
459 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/04/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
690 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 12/01/2004
פרוטוקול הורדה
442 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 02/12/2003
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
222 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 17/11/2003
פרוטוקול הורדה
220 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 16/09/2003
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
473 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 01/09/2003
פרוטוקול הורדה
218 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 19/08/2003
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2003012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 12/08/2003
פרוטוקול הורדה
217 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 12/08/2003
פרוטוקול הורדה
172 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 04/08/2003
פרוטוקול הורדה
439 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 01/07/2003
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2003005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 30/06/2003
פרוטוקול הורדה
2003012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 25/06/2003
פרוטוקול הורדה
2003006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 17/06/2003
פרוטוקול הורדה
434 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 04/02/2003
פרוטוקול הורדה