שד/ 1002/ 13

הגדלת זכויות בניה למגורים,שינוי קווי בנין למגורים,שינוי קווי בנין לבריכה.

מטרת התוכנית


1. הגדלת זכויות בניה למגורים.
2. שינוי קווי בנין למגורים.
3. שינוי קווי בנין לבריכת שחייה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 29/01/2004 תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 05/01/2004 תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1495. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/11/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 29/10/2003
החלטה בדיון באישור תכנית 25/06/2003
לא הוגשו התנגדויות 16/05/2003
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/04/2003
פרסום להפקדה ברשומות 06/04/2003 תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2020. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 16/03/2003 תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/03/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 17/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה 13/05/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/12/2001
קבלת תכנית 11/11/2001

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית שד/ מק/ 1002/ 10/ א/ 8 צור יגאל שינוי צפייה
תוכנית שד/ במ/ 1002/ 10/ א צור יגאל שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 25/06/2003
פרוטוקול הורדה
2002008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 13/05/2002
פרוטוקול הורדה