יוש/ 2/ 13/ 125

תכנית מתאר מפורטת המהווה שינוי לתכנית 13/ 125 - אלקנה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר ארכיאולוגיה הורדה
נספח כללי/אחר חתימת גמר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 15/01/2004
פרסום לאישור בעיתונים 15/01/2004 תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית 15/01/2004
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 15/01/2004