תממ/ 6/ 12

תכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז חיפה - תמ"מ 6, שינוי מס' 12 - כפר קרע

מטרת התוכנית


הרחבת אזור הפיתוח העירוני של כפר קרע, קביעת שטחים פתוחים בסביבותיה כ'שטח פתוח מיוחד" וסימון מסדרונות אקולוגיים לפי רצף שטחים פתוחים.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית מאושרות הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הוראות להפקדה הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית מאושר הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תשריט להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
תשריט ממ"ג shp - מאושר קבצי התשריט למתן תוקף הורדה
מסמכים
תשריט בעבודה תשריט בעבודה הורדה
הוראות בעבודה הוראות שהוגשו ע"י הוועדה המחוזית הורדה
תכתובת
תכתובות חומר למועצה הארצית ב 27/10/20 הורדה
תכתובות הודעת פרסום חתומה ע"י יו"ר המועצה הארצית הורדה
תכתובות גזרי עיתונים הורדה
תכתובות דברי הסבר לישיבת המועצה הארצית 643 07.07.2020 הורדה
תכתובות מצגת עורכי התכנית ולנתע 30.7.19 הורדה
תכתובות מצגת מנהל התכנון ולנתע 30.7.19 הורדה
תכתובות התייחסות הועדה המוקמית עירון ולנתע 30.7.19 הורדה
תכתובות דו"ח חוק כפי שאומץ בולנת"ע ב- 12.4.22 הורדה
תכתובות מסמך לשכת התכנון לקראת הדיון בולנת"ע ב-30.7.19 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בישיבת המועצה הארצית 07.07.2020 הורדה
תכתובות מצגת המלצות חוקר שהוצגה בדיון ולנת"ע 702 12-4-2022 הורדה
תכתובות חומר למועצה הארצית ב 5/1/2021 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה במועצה ארצית בתאריך 05.01.2021 הורדה
תכתובות גזרי עיתונים לתוקף הורדה
תכתובות סדר יום לדיון בהתנגדויות 16.6.2021 הורדה
תכתובות זימון לדיון בהתנגדויות 16.6.2021 הורדה
תכתובות תמליל דיון בהתנגדויות מול חוקר בתאריך 16.6.2021 הורדה
תכתובות מצגת התנגדות מועצה מקומית כפר קרע שהוצגה בדיון מול חוקר 16/6-21 הורדה
תכתובות מצגת התנגדות של קק"ל כפר קרע שהוצגה בדיון מול חוקר 16/6-21 הורדה
תכתובות י.פ.הפקדה הורדה
תכתובות י.פ. תוקף 16/11/2022 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 17/11/2022
פרסום לאישור ברשומות 16/11/2022 תאריך פרסום: 16/11/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10908. עמוד: 1016. שנה עברית: התשפג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 12/08/2022 תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2022. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2022. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2022. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2022. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 01/08/2022
החלטה בדיון באישור תכנית 12/04/2022
החלטה בדיון בהתנגדויות 12/04/2022
הוגשו התנגדויות 17/03/2020
פרסום להפקדה ברשומות 02/02/2020 תאריך פרסום: 02/02/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8668. עמוד: 3550. שנה עברית: התשף . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 17/01/2020 תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2020. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2020. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 01/12/2019
החלטה בדיון בהפקדה 10/09/2019
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 30/04/2019
קבלת תכנית 20/12/2018

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמל/ 1116 תכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז חיפה - תמ"מ 6, שינוי מס' 12 - כפר קרע שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
702 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 12/04/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
226 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 16/06/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 22/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
650 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/01/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
647 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 27/10/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
656 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 28/07/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
643 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 07/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
635 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 03/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
638 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 10/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
636 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 30/07/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
628 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 07/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 25/02/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 03/08/2022 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות ענבל-פיה אייזנבנד בשם קק"ל הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות דרור אפשטיין בשם רשות ניקוז ונחלים שרון הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כמאל ומוראד אעלימי באמצעות עו"ד מורה מרואן הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלפתאח אעלימי באמצעות עו"ד מורה מרואן הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלפתאח אעלימי באמצעות עו"ד מורה מרואן הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מדחת זחאלקה באמצעות עו"ד מורה מרואן
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד זחאלקה באמצעות עו"ד מורה מרואן הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלמא והאשם נאשף באמצעות עו"ד מורה מרואן הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מג'אד ומרעי עבאדי באמצעות עו"ד מורה מרואן הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מג'אד ומרעי עבאדי באמצעות עו"ד מורה מרואן הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מג'אד ומרעי עבאדי באמצעות עו"ד מורה מרואן הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זרעיני עדאל באמצעות עו"ד מורה מרואן הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זרעיני עדאל באמצעות עו"ד מורה מרואן הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זרעיני עדאל באמצעות עו"ד מורה מרואן הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חטאב מוחסן עסלי באמצעות עו"ד מורה מרואן הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חטאב מוחסן עסלי באמצעות עו"ד מורה מרואן הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חטאב מוחסן עסלי באמצעות עו"ד מורה מרואן הורדה
18 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות פראט עו"ד בדחי ראש מועצה כפר קרע הורדה
19 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות פראט עו"ד בדחי ראש מועצה כפר קרע הורדה