גמ/ מק/ 7883/ 268

מתן לגיטימציה למבנה קיים, דבוריה

מטרת התוכנית


מתן לגיטימציה לבנין קיים בתחום תכנית על ידי הגדלת מס' קומות.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 08/01/2004 תאריך פרסום: 08/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5263. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/12/2003
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות 17/09/2003 תאריך פרסום: 17/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5225. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 22/08/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 4885 תחנת משנה של חב' חשמל שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7883 קביעת הנחיות ותנאים לפתוח, שנוי בתקנון, דבוריה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 29/09/2003
פרוטוקול הורדה