ענ/ 375

יעוד שטח למגורים, כפר מועאויה.

מטרת התוכנית


- שינוי יעוד חלקה 18 בגוש 20331 משטח חקלאי לשטח
מגורים.
- יצירת אפשרות חוקית להוצאת היתרי בנייה בתחום
התכנית ע"י ייעוד שטחים למגורים ולדרכים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מעאויה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות 08/01/2004 תאריך פרסום: 08/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5262. עמוד: 1529. שנה עברית: התשסד . צפייה
החלטה בדיון בביטול הפקדה 29/07/2003
הוגשו התנגדויות 10/08/1998
פרסום להפקדה ברשומות 01/06/1998 תאריך פרסום: 01/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4650. עמוד: 3883. שנה עברית: התשנח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 29/05/1998 תאריך פרסום בעיתון: 29/05/1998.
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 17/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 17/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 17/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 17/05/1998
החלטה בדיון בהפקדה 13/12/1994
קבלת תכנית 13/12/1994

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 29/07/2003
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמין מוסלח
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת"ז 3423835 יוסף אחמד מחאמיד
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת"ז 57993735 מאזן מוחמד מחאמיד
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד מוסטפא עבדאלראוף
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת"ז 417628120 נג'וא אברהים מחאמיד
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד סעיד מוחמד עבדאלפתא
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאג'נה עבדאלנאסר פווזי
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת"ז 90370365 עלי אחמד מחאמיד