ג/ 11380

שמורת טבע בריכת פסוטה

מטרת התוכנית


1 לשנות יעוד מקרקע חקלאית לשמורת טבע
2 ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים, שמור
טבע, אתרים לאומים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998
ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 .
לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: פסוטה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
מסמכים
מסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר הורדה
מסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 06/11/2003 תאריך פרסום: 06/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5234. עמוד: 222. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/08/2003 תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2003. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 11/08/2003
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית 08/07/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות 04/06/2001
פרסום להפקדה ברשומות 21/08/2000 תאריך פרסום: 21/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4912. עמוד: 4523. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 18/08/2000 תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 16/07/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/07/2000
החלטה בדיון בהפקדה 26/10/1999
קבלת תכנית 23/06/1999

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ש/ צפ/ ג/ 11380 שמורת טבע בריכת פסוטה אכרזת גן לאומי/שמורת טבע

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
111 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 25/03/2004
פרוטוקול הורדה
2002017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 08/07/2002
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 19/07/2010 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד א. סבית
2 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות ראש המועצה המקומית ד"ר גרייס חורי