מק/ הל/ 266/ א

שינוי קו בנין - קרית יערים

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית לשינוי קו בנין, כמופיע בתשריט.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 27/10/2003 תאריך פרסום: 27/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5232. עמוד: 158. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 20/06/2003 תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2003. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2003. עיתון: הארץ.
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/04/2003
לא הוגשו התנגדויות 05/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות 24/02/2003 תאריך פרסום: 24/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5161. עמוד: 1609. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 14/01/2003 תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2002. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2002. עיתון: הארץ.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מי/ 232 שינוי יעוד חלקה - קרית יערים. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הל/ 266 שינוי קו בנין - קרית יערים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים 16/03/2003
פרוטוקול הורדה