ג/ 1070

מרכז מושב גבעת נילי

מטרת התוכנית


וכן למתן הנחיות להקמת בנינים, יעודם, מרווחים,
פיתוח שטחים וכו'.
תוכנית זו באה לתת פירוט יתר לשטח מרכז המושב
המסומן בת.ב.ע.מ. מס' ג / 920.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: גבעת ניל'י

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות 01/10/2003 תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 10. שנה עברית: התשסד . צפייה
החלטה בדיון בביטול הפקדה 23/07/2003
פרסום להפקדה בעיתונים 15/03/1984 תאריך פרסום בעיתון: 15/03/1984.
פרסום להפקדה ברשומות 15/03/1984 תאריך פרסום: 15/03/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3035. עמוד: 1816. שנה עברית: התשמד . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 24/05/1983
קבלת תכנית 24/05/1983

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 23/07/2003
פרוטוקול הורדה