ג/ 522

כפר מעויה

מטרת התוכנית


קביעת תחומי הבניה בשטח הכפר

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מעאויה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות 01/10/2003 תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 11. שנה עברית: התשסד . צפייה
החלטה בדיון בביטול הפקדה 23/07/2003
פרסום להפקדה בעיתונים 11/11/1965 תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1965.
פרסום להפקדה ברשומות 11/11/1965 תאריך פרסום: 11/11/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1229. עמוד: 295. שנה עברית: התשכו . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 27/11/1962
קבלת תכנית 27/11/1962

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20715 כפר מעויה שינוי צפייה
תוכנית צפ/ מק/ 53 כפר מעויה כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 23/07/2003
פרוטוקול הורדה