הל/ 181/ א

קביעת בינוי לתוספת בניה לשם הרחבת הדירות הקיימות בבנין מס' 107 - קרית טלז סטון

מטרת התוכנית


ההוראות הנ"ל מתייחס לבנין 107 - כניסות א,ב' ו- ג' .
א. קביעת בינוי לתוספת בניה לשם הרחבת 21 הדירות הקיימות.
ב. קביעת שטחי הבניה המירביים בבנין.
ג. קביעת מספר הקומות המכסימלי (4) .

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


קרית טלז סטון,
בנין מס' 107 בלבד , רח' מעלות קדושי טלז מס' 9, 13, 11
שטח בין קואורדינטות אורך 159/575 - 159/375
ובין קואורדינטות רוחב 134/375 - 134/500

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/09/2003 תאריך פרסום: 21/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5226. עמוד: 4169. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 01/08/2003 תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2003. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2003. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 07/07/2003
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/07/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות 14/11/2002
הוגשו התנגדויות 30/06/2002
פרסום להפקדה בעיתונים 01/05/2002 תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2002. עיתון: מעריב.
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 25/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות 21/03/2002 תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1716. שנה עברית: התשסב . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/02/2002
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה 05/07/2001
קבלת תכנית 07/03/2001

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הל/ 181 תוספת בניה להרחבות דיור - קרית טלזסטון שינוי צפייה
תוכנית מי/ 232/ ד הגדלת אחוזי בניה -טלז סטון שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 152-0820456 קביעת בינוי לתוספת בניה לשם הרחבת הדירות הקיימות בבנין מס' 107 - קרית טלז סטון שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002033 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 14/11/2002
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכאל פלוטקין רחוב קדושי טלז' 11 - קרית טלזסטון