ג/ 10153

שינוי יעוד לדרך וביטול סובה, בועינה נג'ידאת.

מטרת התוכנית


שינוי יעוד הקרקע מאזור מגורים לדרך ובטול מסובה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: בעינה
נג'ידאת

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 16/09/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 29/07/2003
קבלת תכנית 29/07/2003

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003025 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 16/09/2003
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כפר בועינה עו"ד פוקרא פתחי