ג/ 9853

קרית חינוך - שכונה מזרחית, שינוי למתאר, עילבון.

מטרת התוכנית


הקצאת שטח להקמת קרית חינוך ומבני ציבור נלווים
שישרתו את אוכלוסיית עילבון.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: עילבון

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 16/09/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 30/07/1997
קבלת תכנית 30/07/1997

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13343 קרית חינוך - שכונה מזרחית, שינוי למתאר, עילבון. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003025 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 16/09/2003
פרוטוקול הורדה