אג/ מק/ 5952/ 011

תוספת יח"ד בטובא

מטרת התוכנית


שינוי במס' יח"ד הקבוע בתכנית ג/ 5952.

עיקרי הוראות התכנית:- שינוי במס' יח"ד מ - 3 יח"ד ל- 6 יח"ד.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 01/09/2003 תאריך פרסום: 01/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5220. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 07/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות 15/11/2001 תאריך פרסום: 15/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5032. שנה עברית: התשסב . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא שינוי צפייה
תוכנית תמ"א/ 31 שינוי
תוכנית תמ"מ / 2 שינוי