ג/ 10081

אתר נופש כוכב - משגב

מטרת התוכנית


שינוי יעוד הקרקעות לצורך פתוח אתר נופש ותיירות
ולגיטימציה למבנה הקיים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כוכב

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 12/08/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 12/08/2003
קבלת תכנית 10/08/1997

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003026 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 12/08/2003
פרוטוקול הורדה