ג/ 10303

שינוי יעוד ממגורים א' לשטח למבני ציבור - דרך גישה לחלקה מס' 34, שינוי למתאר, מ

מטרת התוכנית


א. שנוי יעוד משטח מגורים א' לשטח מבני ציבור.
ב. התווית דרך גישה לחלקה מס' 34 (כאשר אין דרך גישה לחלקה).
ג. קביעת הוראות בניה ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,029 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 25/07/2003 תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 22/07/2003 תאריך פרסום: 22/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5208. עמוד: 3539. שנה עברית: התשסג . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 03/07/2003
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 03/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית 14/04/2003
לא הוגשו התנגדויות 22/05/2002
פרסום להפקדה בעיתונים 22/03/2002 תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות 12/01/1999 תאריך פרסום: 12/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4720. עמוד: 1585. שנה עברית: התשנט . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 07/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה 25/02/1998
קבלת תכנית 06/10/1997

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6296 תכנית מתאר מעיליא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 14/04/2003
פרוטוקול הורדה