354-0927269

שינוי מיקום שביל בשטח בנוי צפוף

מטרת התוכנית


הסדרת החזקה על הקרקע, ויצירת מסגרת תכונית חוקית לרישוי מבנים קיימים

עיקרי הוראותיה


1. חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים.
2. שינוי בקווי בניין.
3. שינוי בהוראות בדבר בינוי.
4. כל מה שניתן לבקש בהקלה

דברי הסבר


התכנית עניינה איחוד וחלוקה מחדש בין בעלים פרטיים (היזם), לבין המועצה המקומית ג'ת וזאת ע"י שינוי מיקום שביל ציבורי.
בחלקו הפרטי של היזם בצדו הצפוני של המגרש קיימות מדרגות המחברות בין שני צירי דרך, ובמקביל קיים שביל שאמור לחבר בין שני צירי הדרך, אולם שטח זה לא מנוצל ולא ניתן לשימוש למטרה זו עקב הטיפוגרפיה של השטח.
מבוקש לשנות את מיקום השביל לצדו הצפוני של מגרש היזם ולכלול את שטח השביל בחלקו של היזם.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +3 יח"ד יח"ד על פי תכנית ג/1009 מספר יח"ד נתון לשיקול דעת מליאת הועדה.
מגורים (מ"ר) 500 מ"ר +500 מ"ר מ"ר על פי תכנית ג/1009 אחוז הבנייה נתון לשיקול דעת מליאת הועדה.

מקום התוכנית


שטח בנוי צפוף- גרעין הכפר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי תכנית בינוי הורדה
טבלאות הקצאה טבלת הקצאה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 13/11/2022 תאריך פרסום: 13/11/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10897. עמוד: 857. שנה עברית: התשפג . 13 11 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/11/2022 13 11
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/11/2022 13 11

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1009 תכנית מתאר מקומית ג'ת שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5391 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 08/01/2023
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/11/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 08/11/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 08/11/2022 הורדה