ג/ 10653

שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, שינוי למתאר, מזרעה.

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מזרעה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 08/07/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 08/07/2003
קבלת תכנית 03/05/1998

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 08/07/2003
פרוטוקול הורדה