גמ/ מק/ 5835/ 253

שינוי הוראות בניה, שיבלי

מטרת התוכנית


הכנת תוכנית מפורטת נקודתית בהתאם לחוק התכנון והבניה.
הקלה בקווי בניין.
הקטנת גודל גרש מינימלי בו ניתן לבנות 2 מבנים במגרש.
שינוי בתכנית הבניה ללא שינוי סה"כ אחוזי הבניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 03/06/2003 תאריך פרסום: 03/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5191. עמוד: 2665. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 28/11/2002 תאריך פרסום: 28/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5133. עמוד: 630. שנה עברית: התשסג . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5835 תכנית מתאר ערב שבלי שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0901355 שינוי הוראות בניה, שיבלי שינוי
תוכנית 251-1007558 שינוי הוראות בניה, שיבלי החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 25/11/2002
פרוטוקול הורדה