ג/ 11685

שנוי יעוד מחקלאי לאזור מתקנים הנדסיים - מאגר מים

מטרת התוכנית


שינוי יעוד שטח חקלאי למתקנים הנדסיים, להקמת מיכל מים שתייה לכפר

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/05/2003 תאריך פרסום: 05/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5177. עמוד: 2197. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 04/04/2003 תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 18/03/2003
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/03/2003
החלטה בדיון באישור תכנית 20/11/2002
לא הוגשו התנגדויות 21/09/2002
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות 21/08/2002 תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3703. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 21/07/2002 תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2002. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 07/07/2002
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה 27/06/2000
קבלת תכנית 16/01/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5472 רמת הגולן שינוי מס' 32 - ראה תממ/ 2/ 3 כפיפות

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0812321 שנוי יעוד מחקלאי לאזור מתקנים הנדסיים - מאגר מים החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 20/11/2002
פרוטוקול הורדה