ג/ 13294

ביטול דרך הולכי רגל

מטרת התוכנית


ביטול דרך להולכי רגל
קביעת הוראות בניה
קביעת מערכת דרכים

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 08/01/2003
קבלת תכנית 05/08/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 4219 שנוי יעוד לתעשיה, מעיליא שינוי
תוכנית ג/ 6296 תכנית מתאר מעיליא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 08/01/2003
פרוטוקול הורדה