ג/ 13424

הגדלת אחוזי בניה למבני ציבור, גוש חלב

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
שנוי קו בנין צדדי מ-6 מ' ל- 4מ'.
שנוי קו בנין מכביש מס' 21 מ-3 מ' ל-2מ'.
שנוי אחוזי הבניה המותרים במגרש.
שינוי יעוד הקרקע ממוסדות חינוך ותרבות למוסדות חינוך ותרבות, מוסדות דת ומוסדות תיירות.
עיקרי הוראות התכנית:
שנו קו בנין צדדי מ-6מ' ל-4מ'.
שנוי קו בנין מכביש מס' 21 מ-3מ' ל-2מ'.
שנוי אחוזי הבניה המותרים במגרש מ- 120% ל- 193% .
שנוי יעוד הקרקע ממוסדות חנוך ותרבות למוסדות חינוך ותרבות, מוסדות דת ומוסדות תיירות (בשטח יבנו 3 קומות- קומה ראשונה חניה תת קרקעית, קומה שניה - ספריהוקומת שלישית - מסגד עם צריח בגובה 50 מ' עם מעלית ונקודת תצפית בגובה 50 מ'.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 08/01/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/10/2002
קבלת תכנית 11/09/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 10779 שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים - גוש חלב שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 10/05/2004
פרוטוקול הורדה
2003003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/03/2003
פרוטוקול הורדה
2003001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 08/01/2003
פרוטוקול הורדה