ש/ מק/ 1081

הרחבת דרך מס' 34 בגוש 11286 חל' 25 פרדיס

מטרת התוכנית


- הרחבת דרך מאושרת

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 07/01/2003 תאריך פרסום: 07/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5145. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/11/2002
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות 23/05/2002 תאריך פרסום: 23/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5077. שנה עברית: התשסב . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ש/ 391 תכנית מתאר פרדיס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 27/06/2002
פרוטוקול הורדה