יוש/ 1/ 17/ 210

מודיעין עילית, תוספת שימוש מסחרי במגרשים למבני ציבור

מטרת התוכנית


1. שינוי הוראות התכניות המאושרות בדבר: מתן אפשרות לבניית שטחי מסחר קהילתי במגרשים ביעוד למבני ציבור או ביעוד במשלב מבני ציבור.
2. קביעת הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

מסמכי התוכנית


מסמכים
הוראות בעבודה הורדה
תשריט בעבודה נספח סביבה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/11/2022
קבלת תכנית 18/10/2022

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 1/ 2/ 4/ 210 שינוי
תוכנית 1/ 4/ 9/ 210 שינוי
תוכנית 1/ 6/ 210 שינוי
תוכנית 1/ 8/ 210 שינוי
תוכנית 1/ 9/ 210 שינוי
תוכנית 17/ 210 שינוי
תוכנית 2/ 4/ 210 שינוי
תוכנית 2/ 6/ 210 שינוי
תוכנית 2/ 8/ 210 שינוי
תוכנית 3/ 6/ 210 שינוי
תוכנית 3/ 8/ 210 שינוי
תוכנית 5/ 2/ 4/ 210 שינוי
תוכנית 5/ 8/ 210 שינוי
תוכנית א/ 4/ 9/ 210 שינוי
תוכנית ב/ 4/ 9/ 210 שינוי