יוש/ 3/ 4/ 115

אלפי מנשה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 22/11/2002
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 22/11/2002
פרסום לאישור בעיתונים 22/11/2002 תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2002. עיתון: הארץ.
קבלת תכנית 20/03/2002