ג/ 12208

שינוי יעוד קרקע ממבני ציבור למגורים בטובא

מטרת התוכנית


הוספת שני מגרשי מגורים במקביל לתכנית אג/ מק/ 5952 / 016 (שמטרתה הרחבת שטח למבנה צבור לצורך הקמת ביה"ס חט"ב בעתיד

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 30/09/2002 תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2002. עיתון: הצופה.
פרסום לאישור ברשומות 19/09/2002 תאריך פרסום: 19/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5114. עמוד: 57. שנה עברית: התשסג . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 18/08/2002
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית 15/05/2002
לא הוגשו התנגדויות 28/02/2002
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות 17/01/2002 תאריך פרסום: 17/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5047. עמוד: 1182. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 28/12/2001 תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2001. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2001. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/12/2001
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/12/2001
החלטה בדיון בהפקדה 14/03/2001
קבלת תכנית 07/11/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא שינוי צפייה
תוכנית תמ"א 31 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 15/05/2002
פרוטוקול הורדה