ק/ 3299

שינוי יעוד חלק משטח צבורי פתוח לשטח לבניני ציבור.

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד חלק משטח צבורי פתוח לשטח לבניני ציבור.
2. שינוי בק.ב. צד ואחור.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 19/09/2002 תאריך פרסום: 19/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5114. עמוד: 49. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 30/08/2002 תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2002. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 13/08/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 07/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית 19/06/2002
לא הוגשו התנגדויות 12/01/2002
פרסום להפקדה בעיתונים 12/11/2001 תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2001. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות 12/11/2001 תאריך פרסום: 12/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5030. עמוד: 370. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/10/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/09/2001
החלטה בדיון בהפקדה 05/06/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/02/2001
קבלת תכנית 03/01/2001

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ק/ 1001 כפר ברא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 19/06/2002
פרוטוקול הורדה