מנ/ מק/ 01/ 38

הרחבת אזור מבני ציבור ושינוי יעוד ממבני ציבור למגורים א', גוש חלב

מטרת התוכנית


מטרות התכנית.
א. הרחבת אזור מבני ציבור על חשבון אזורי מגורים א'.

ב. שינוי חלק מאזור מבני ציבור לאזור מגורים א'.

עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת אזור מבני ציבור.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/07/2002 תאריך פרסום: 21/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5096. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 26/03/2002 תאריך פרסום: 26/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5063. עמוד: 1767. שנה עברית: התשסב . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 912 תכנית מתאר גוש חלב שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/04/2002
פרוטוקול הורדה