354-1086867

הרחבת מתחם בית ספר אלחכים ומתחם המועצה - כפר קרע

מטרת התוכנית


הרחבת מתחם בית ספר יסודי אלחכים כפר קרע ומתחם המעוצה

עיקרי הוראותיה


1. נייוד שטח צבורי פתוח ושינוי ייעודו ל ש.ב.צ.
2. שינוי יעוד בחלקה 44 מ ש.צ.פ. למגורים ומסחר
2. שינוי ייעוד בחלקה 55 מקרקע חקלאית למגורים ב' ו ל ש.ב.צ.
3. קביעת הוראות וזכויות בניה ליעודים

דברי הסבר


תכנית זו יזומה ע"י מועצה מקומית כפר קרע במטרה להרחיב את מתחם ב"ס יסודי אל-חכים ומתחם המעוצה.

הרחבה זו מוצעת ע"י העתקת שטח ציבורי מחלקה 44 בגוש 12125 ( כ 1600 מ"ר) אל חלקה 30 בגוש 12128 צמוד למגרש בית ספר אלחכים, ולחלקה 55 בגוש 12127 כהרחבה למתחם המעוצה. ובנוסף, בשביל להגדיר שטח ה ש.ב.צ. ליד מתחם המעוצה , יש צורך בשינוי יעוד בחלק מחלקה 55 ( הצמודה למתחם המעוצה ) משטח חקלאי לשטח בנייני ציבור ומגורים .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,980 מ"ר מ"ר +1,980 מ"ר
מגורים (יח"ד) 32 יח"ד +14 יח"ד +18 יח"ד
מגורים (מ"ר) 5,073 מ"ר +2,112 מ"ר +2,961 מ"ר
מסחר (מ"ר) 1,428 מ"ר מ"ר +1,428 מ"ר

מקום התוכנית


מתחם -1- : איזור ב"ס יסודי אלחכים כפר קרע.
מתחם -2- מתחם מועצה מקומית כפר קרע - טריק ח'לת שלח.
מחם -3- שכונת אבו ח'ושום - כפר קרע .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
חניה נספח תנועה וחניה -3- הורדה
חניה נספח תנועה וחניה -2- הורדה
חניה נספח תנועה וחניה - 1 - הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי 12127-55 הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי 12125-44 הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי 12128-30 הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר לשלושת המתחמים הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 02/11/2022 15 15
קבלת תכנית 22/06/2022 12 12

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות שינוי
תוכנית ענ/ 175 יעוד שטח לבנין מועצה מקומית בכפר קרע שינוי צפייה