מש/ 8/ 1/ 47

שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאיזור מגורים א'.
2. חלוקה למגרשים בהסכמה.
3. קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 12 יח"ד +12 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 08/07/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/05/2002
קבלת תכנית 23/04/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית עח/ 200/ 8 מטרת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965,תכנון שטח השיפוט של המועצה שינוי
תוכנית מש/ במ/ 8/ 1/ 1003 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 08/07/2002
פרוטוקול הורדה