יוש/ 1/ 13/ 115

אלפי מנשה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 07/06/2002
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 07/06/2002
פרסום לאישור בעיתונים 07/06/2002 תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית 14/10/2001