אג/ מק/ 9687/ 014

איחוד וחלוקה למגרשים בהסכמה, טובא זנגריה

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה לפי סעיף 62א(א)1 לחו"ת, לצורך התאמת תוואי דרך, והגדלת שטחי ציבור לפי סעיף 62א(א)3 לחוק.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום תכנית לביטול אישור ברשומות 26/05/2002 תאריך פרסום: 26/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5035. עמוד: 598. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/11/2001 תאריך פרסום: 26/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5035. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 14/08/2001 תאריך פרסום: 14/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5011. שנה עברית: התשסא . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9687 הרחבה מזרחית לטובא זנגריה, שינוי למתאר. שינוי צפייה