מח/ 64/ א

דרך מס' 471 (כביש מכבית).

מטרת התוכנית


א. יעוד שטח לדרך בהתאם לתכנית המתאר הארצית
לדרכים תמא / 3.
ב. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לדרך ולשטח
לעיצוב מדרונות.
ג. שינוי יעוד משטח למגורים לשטח לדרך.
ד. שינוי יעוד משצ"פ לשטח לעיצוב מדרונות.
ה. קביעת הנחיות לבנית דרכים ומתקני דרך.
ו. הסדרת מחלפים, צמתים והסתעפויות בתחום התכנית.
ז. קביעת מבנים להריסה.
ח. קביעת מגבלות לשימושי קרקע הנובעות מהדרך.
ט. קביעת קו בנין.
י. יעוד שטח לתכנון מתקנים הנדסיים בעתיד.
יא. קביעת הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים
לרבות מיגון אקוסטי.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ?______________
רשויות מקומיות: קרית אונו, רמת גן, כפר אזר.
מכביש מס' 4 בצומת בר אילן במערב, עד רח' לוי אשכול
בקרית אונו במזרח.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 29/04/2002 תאריך פרסום: 29/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5070. עמוד: 2139. שנה עברית: התשסב . צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 29/04/2002
פרסום לאישור בעיתונים 29/03/2002 תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2002. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2002. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/02/2002
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 19/02/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 19/02/2002
החלטה בדיון באישור תכנית 01/04/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות 24/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות 27/10/1998 תאריך פרסום: 27/10/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4691. עמוד: 259. שנה עברית: התשנט . צפייה
הוגשו התנגדויות 08/10/1998
פרסום להפקדה בעיתונים 11/09/1998 תאריך פרסום בעיתון: 11/09/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 31/08/1998
החלטה בדיון בהפקדה 12/11/1997
קבלת תכנית 02/12/1996

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ממ/ 950 תכנון כולל שינוי צפייה
תוכנית ממ/ 950/ 2/ ב שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזורים: בניני ציבור,שצ"פ שטח למוסדות ציבור. שינוי צפייה
תוכנית פת/ במ/ 179/ 12 פתח תקוה שינוי צפייה
תוכנית פת/ במ/ 179/ 15 פתח תקוה. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית פת/ מק/ 179/ 45 דרך מס' 471 (כביש מכבית). כפיפות צפייה
תוכנית 00/ 32 דרך מס' 471 (כביש מכבית). ערר על
תוכנית קא/ 17/ 95006 דרך מס' 471 (כביש מכבית). ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 19/12/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנה אדר' מורן תכנון ערים ואזורים
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלישע אלקושי
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלינה ארליך
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהם בכר
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יחזקאל בן ארי
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ירון בן דוד
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נועם בר
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאוה גליק
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משה ויעל גרייף
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בתיה דוד
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמוס הניג
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמנון הרמתי
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרדכי ויונה זלמון
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גאולה זמירי
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רחל חן
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משה טראב
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרה טראב
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עליזה ידלין
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רמי ורות ירדן
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רפאל לאופר
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זאב לאור
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מתי לבנדה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעל לסר
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זאב מאיר
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהם מאירי
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ארנונה מירום
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שכון עובדים מר אילן הורוביץ בשם
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר אמיר כהני
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמותה 5816 מר יעקב קיזמן בשם
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמיון סגל
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמנון גלברט
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלונה עו"ד בומגרטן
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת לידו בע"מ עו"ד דוד בסון בשם
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ המתנגדים עו"ד יהושע גלברד
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ו.מ. קרית אונו עו"ד יחיאל אטיאס ב"כ
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ המתנגדים עו"ד נורית מצגר
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמנון ענב
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גילה ורפי ערבות
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רפאל ערבות
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מירי פיינשטיין
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טוביה פלדמן
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריה פלריה
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוחנן פרי
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכאל פרידמן
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורי ציוני
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות צבי קמיל
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אידה שטיינברג
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורי ורעיה שפילמן
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נחום שר