מש/ מק/ 6765/ 1

שינוי קו בנין למתן לגיטימציה למבנים והקטנת קו בנין והגדלת תכסית, כאוכב

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/03/2002 תאריך פרסום: 14/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5060. שנה עברית: התשסב . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6720 שנוי יעוד ממגורים לאיזור לבניני צבור -עבלין שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6765 שנוי לתקנון תכנית מתאר שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6816 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7898 שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים, כאוכב שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20593 שינוי קו בנין למתן לגיטימציה למבנים והקטנת קו בנין והגדלת תכסית, כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21149 שינוי קו בנין למתן לגיטימציה למבנים והקטנת קו בנין והגדלת תכסית, כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20379 שינוי קו בנין למתן לגיטימציה למבנים והקטנת קו בנין והגדלת תכסית, כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21061 שינוי קו בנין למתן לגיטימציה למבנים והקטנת קו בנין והגדלת תכסית, כאוכב שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/01/2002
פרוטוקול הורדה