16/ מק/ 2010

שינוי בקוי בנין באזור מגורים א' - להבים

מטרת התוכנית


שינויים בקווי בנין באזור מגורים א'.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מקום התכנית:

גושים / חלקות:

גוש: 100222/1 חלק מחלקה: 1

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 17/01/2002 תאריך פרסום: 17/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5048. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 12/07/2001
פרסום להפקדה ברשומות 10/07/2001 תאריך פרסום: 10/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5000. שנה עברית: התשסא . צפייה