יוש/ 2/ 315

פצאל

מטרת התוכנית


1. לתכנן שטח התכנית מתוך גבולתיה, ע"פ שינוי ייעודי שטח מאזור חקלאי לשטח משולב למגורים, מבני ציבור, שטח ציבורי פתוח ושטח לדרכים ושטח לספורט.
2. קביעת שימושים, הוראות, זכויות ומגבלות בניה.
3. תכנון רשת הדרכים ומערכות התשתית.
4. קביעת הוראות לטיפול בשטחים פתוחים והסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.
5. קביעת תנאים, הנחיות, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התוכנית.
6. תוספת של יח' צימר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 27/12/2001
פרסום להפקדה בעיתונים 19/07/1999 תאריך פרסום בעיתון: 19/07/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה 10/06/1998
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/02/1998
קבלת תכנית 01/02/1998

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 315 שינוי
תוכנית יוש/ 4/ 315 שינוי