יוש/ 2/ 316

תומר

מטרת התוכנית


1. לתכנן שטח התכנית מתוך גבולתיה, ע"פ שינוי ייעוד שטח מאזור חקלאי לשטח משולב למגורים, מבני ציבור, שטח ציבורי פתוח ושטח לדרכים ושטח לספורט.
2. קביעת שימושים, הוראות, זכויות ומגבלות בניה.
3. תכנון רשת הדרכים ומערכות התשתית.
4. קביעת הוראות לטיפול בשטחים פתוחים והסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.
5. קביעת תנאים, הנחיות, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התוכנית.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 27/12/2001
החלטה בדיון בהפקדה 10/06/1998
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/02/1998
קבלת תכנית 01/02/1998

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ F שינוי
תוכנית יוש/ 316 שינוי
תוכנית יוש/ 4/ 316 שינוי