ג/ 12740

שינוי יעוד מאזור חקלאי לתיירות, מסעדה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד השטח החקלאי לאזור תיירות ( בריכת שחיה, מסעדה, אולם , מבנה ספורט, מחסנים וחניה).

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 19/11/2001
קבלת תכנית 11/09/2001

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5472 רמת הגולן שינוי מס' 32 - ראה תממ/ 2/ 3 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 10/06/2002
פרוטוקול הורדה