יוש/ 3/ 3/ 6/ 210

מודיעין עלית, שינוי קוי בניו ותוספת שימוש במגרשים למבני ציבור

מטרת התוכנית


1. הגדלת זכויות הבינה ושינוי קו בניין אחורי לכיוון שצ"פ , במגרשים המיועדים למבים ומוסדות ציבר.
2. תוספת שימוש מותר במגרש 303
3. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר תרשים סביבה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 26/10/2022
פרסום לאישור בעיתונים 02/10/2022 תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2022. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2022. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 22/09/2022
החלטה בדיון באישור תכנית 18/08/2022
פרסום להפקדה בעיתונים 06/02/2022 תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2022. עיתון: גלובס. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2022. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2022. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 23/01/2022
החלטה בדיון בהפקדה 22/12/2021
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 04/11/2021
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/11/2020
קבלת תכנית 01/11/2020

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 18/08/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2021006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 21/09/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 16/01/2022 הורדה