שה/ מק/ 18

שינוי לתכנית מתאר גז/ במ/ 69/ 9

מטרת התוכנית


שינוי קו בנין קדמי מ- 3.00 מ' ל- 2.37 מ' להקמת פרגולה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/10/2001
פרסום להפקדה ברשומות 14/10/2001 תאריך פרסום: 14/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5022. עמוד: 96. שנה עברית: התשסב . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גז/ במ/ 69/ 9 ישוב - שוהם . שינוי צפייה