הר/ מק/ 1635/ ב

פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א

מטרת התוכנית


פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א בדבר עיצוב אדריכלי עפ"י סעיף 62א(א)5 לחוק.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/10/2001 תאריך פרסום: 14/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5022. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 31/08/2001 תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 26/06/2001
פרסום להפקדה ברשומות 21/06/2001 תאריך פרסום: 21/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4995. עמוד: 3023. שנה עברית: התשסא . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 1635/ א לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 504-0724385 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית 504-0253195 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה
תוכנית 504-0147967 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה
תוכנית 504-0644427 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית 504-0919241 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א שינוי
תוכנית 504-0501973 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה
תוכנית 504-0508333 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה
תוכנית 504-0538066 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית הר/ 2073/ א/ מח פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א שינוי צפייה
תוכנית הר/ 2155/ מח פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א שינוי צפייה
תוכנית 504-0253880 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א שינוי
תוכנית 504-0625731 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א שינוי
תוכנית 504-0316166 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א שינוי
תוכנית 504-0415703 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א שינוי
תוכנית 504-0923953 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א שינוי
תוכנית 504-0267633 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א שינוי
תוכנית הר/ 2164 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה צפייה
תוכנית 504-0097279 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה
תוכנית 504-0593400 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה
תוכנית 504-0280669 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה
תוכנית 504-0754804 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה
תוכנית 504-0156141 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה
תוכנית 504-0582809 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה
תוכנית 504-0398578 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה
תוכנית 504-0604728 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה
תוכנית 504-0640979 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה
תוכנית 504-0765941 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה
תוכנית 504-0332346 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית הר/ מק/ 2153 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2203 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1935/ ב פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2207 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 2178 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 2170 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 2193/ 1 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית 504-0239293 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית הר/ מק/ 2093/ א פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1635/ ד פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית 504-0302232 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית הר/ מק/ 2057 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 2073/ מח פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 2205 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית 504-0405696 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית 504-0359497 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית 504-0276808 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית 504-0133587 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית 504-0167890 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית 504-0619338 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית 504-0471169 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית 504-0858837 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית 504-0722686 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית 504-0398081 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית 504-1086313 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית 504-0909671 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית 504-0401893 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית הר/ מק/ 2205 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית 504-1046283 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית 504-0729269 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית 504-0159111 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות
תוכנית הר/ 0819/ 8223 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א ערר על
תוכנית הר/ 17/ 85131 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א ערר על
תוכנית הר/ 0722/ 82119 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א ערר על
תוכנית בלמ/ הר/ 0622/ 82132 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א ערר על
תוכנית הר/ 0820/ 8085 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א ערר על
תוכנית 682/ 83/ 7 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א היתר בניה
תוכנית 504-0567560 פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א ללא שינוי