מח/ 164

מחלפון ראש העין צומת הדרכים 444 ו- 483

מטרת התוכנית


1. ליעד רצועה לדרך, בהתאם להוראות סעיף 14 (ו)
לתכנית המתאר הארצית לדרכים.
2. לקבוע הוראות לטיפול נופי, שיקום סביבתי ומניעת
מפגעי רעש.
3. לסגור ולבטל דרכים, בהתאם להוראות סעיף 14 (ו)
לתכנית המתאר הארצית לדרכים.
4. להסדיר ניקוז.
5. למנוע מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לגבי
יעודי קרקע קיימים ומאושרים שיווצרו עקב סלילתה
ושימושה של המסילה ושל הדרך על פי תכנית זו
ולטפל בשיקומם של מפגעים אלה, הכל על פי תכנית זו.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ראש העין
מחלפון ראש העין

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
אקוסטיקה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/09/2001 תאריך פרסום: 30/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5021. עמוד: 50. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 14/09/2001 תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/07/2001
החלטה בדיון באישור תכנית 11/02/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות 11/02/2001
פרסום להפקדה ברשומות 10/12/2000 תאריך פרסום: 10/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4942. עמוד: 843. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 17/11/2000 תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/10/2000
החלטה בדיון בהפקדה 06/10/1999
קבלת תכנית 18/04/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית אפ/ 2000 שכונת רמב"ם,נווה אפק,גבעת הסלעים,גבעת טל שינוי צפייה
תוכנית ממ/ 1283 שינוי
תוכנית משמ/ 103(שד) שינוי
תוכנית שד/ 1000 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית שד/ 228 מחלפון ראש העין צומת הדרכים 444 ו- 483 שינוי צפייה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות עדי גיא מהנדס ועדה מקומית ראש העין