ג/ 10486

שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, שינוי למתאר, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי יעוד השטח החקלאי לתעשיה ולהתאמת יעודי השטח
למצב הקיים, ולהרחבת אזור התעשיה לפתוח הכפר וקדמתו.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: מג'דל שמס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 13/09/2001 תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4035. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 31/08/2001 תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 30/07/2001
החלטה בדיון באישור תכנית 04/08/1999
פרסום להפקדה ברשומות 24/11/1998 תאריך פרסום: 24/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4702. עמוד: 735. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 06/11/1998 תאריך פרסום בעיתון: 06/11/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 23/09/1998
החלטה בדיון בהפקדה 06/05/1998
קבלת תכנית 15/01/1998

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 17038 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, שינוי למתאר, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20014 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, שינוי למתאר, מג'דל שמס שינוי
תוכנית גנ/ 16306 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, שינוי למתאר, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21741 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, שינוי למתאר, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18546 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, שינוי למתאר, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19849 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, שינוי למתאר, מג'דל שמס שינוי צפייה