ג/ 11883

שינוי יעוד משטח חקלאי למבנה הנדסי

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח להקמת מתקנים (אנטינות) לרשתות סוללריות, קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 13/09/2001 תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4035. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 31/08/2001 תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 12/08/2001
החלטה בדיון באישור תכנית 18/07/2001
פרסום להפקדה ברשומות 12/06/2001 תאריך פרסום: 12/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4993. עמוד: 2955. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 11/05/2001 תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 02/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה 06/07/2000
קבלת תכנית 30/04/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6540 קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפון שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20910 שינוי יעוד משטח חקלאי למבנה הנדסי החלפה צפייה