ג/ 12956

דרך נופית, הר טורען

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 16/08/2001
קבלת תכנית 16/01/2001

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12955 יער טורען שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 30/09/2002
פרוטוקול הורדה