יוש/ 6/ 515

טנא, הפיכת שני מגרשים דו משפחתיים לחד משפחתיים

מטרת התוכנית


שינוי במספר יח"ד
קביעת הוראות בניה בתחום התכנית

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 4 יח"ד יח"ד +4 יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח כללי/אחר קבצים דיגיטאליים - הפקדה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/10/2022
החלטה בדיון באישור תכנית 17/08/2022
פרסום להפקדה בעיתונים 02/11/2021 תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2021. עיתון: מעריב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 16/08/2021
החלטה בדיון בהפקדה 25/06/2020
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 18/06/2020
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 19/05/2020
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/11/2019
קבלת תכנית 07/11/2019

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/08/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2020005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 25/06/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 28/08/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 16/08/2021 הורדה