יוש/ 1/ 8/ 115

אלפי מנשה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 25/08/2000
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 25/08/2000
פרסום לאישור בעיתונים 25/08/2000 תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2000. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2000. עיתון: עיתון יומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2000. עיתון: ידיעות אחרונות.
קבלת תכנית 04/01/1998