ג/ 9857

תכנית מתאר אבטליון.

מטרת התוכנית


א. לקבוע עבור תושבי אבטליון אזורים למגורים.
1. אזור מגורים א' - לגבי אזור זה התכנית מהיא
בגדר תכנית מפורטת. התכנית מציגה 107 מגרשים
בקטגוריה זאת בשטח של מינימום 500 מ"ר כ"א
עבור יח' דיור אחת.
ב. יעוד שטחים ציבוריים פתוחים לגינון, מגרשי משחקים
מעברי הולכי רגל וכיו"ב, לשימושם של תושבי
אבטליון.
ג. יעוד שטחים לבנית מבנה ציבור: גני ילדים, מעונות
יום, בית כנסת, מועדונים ואחרים המשרתים את תושבי
אבטליון.
ד. יעוד שטח לדרכים ציבוריות.
ה. יעוד שטחים לעסקים של תושבי אבטליון בתחום הארחה
ונופש.
ו. יעוד שטחים למסחר.
ז. יעוד שטחים למלאכה ולתעשיה זעירה.
ח. ביטול תכנית ג / 8407.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 104 יח"ד +104 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: אבטליון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים הורדה
נספח נוף הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 08/06/2000 תאריך פרסום: 08/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4891. עמוד: 3896. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/05/2000 תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 16/04/2000
החלטה בדיון באישור תכנית 19/04/1999
פרסום להפקדה בעיתונים 11/01/1999 תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1999.
פרסום להפקדה ברשומות 06/01/1999 תאריך פרסום: 06/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4719. עמוד: 1560. שנה עברית: התשנט . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 03/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 03/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 03/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה 11/08/1997
קבלת תכנית 02/04/1997

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5465 ישוב קהילתי אבטליון שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 10181 תכנית מתאר אבטליון. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13278 תכנית מתאר אבטליון. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21707 תכנית מתאר אבטליון. שינוי צפייה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת חשמל לישראל
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כפר עראבה עאסלה מחמוד סלחא
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כפר עראבה עאסלה קאסם