מח/ 125/ ב

מחלף גבעת כח, צומת הדרכים 444-461-6.

מטרת התוכנית


א.ליעד רצועה לדרך, בהתאם להוראות סעיף 14 (ו)
לתכנית המתאר הארצית לדרכים.
ב.לקבוע הוראות לטיפול נופי, שיקום סביבתי ומניעת
מפגעי רעש.
ג.לסגור ולבטל דרכים, בהתאם להוראות סעיף 14 (ו)
לתכנית המתאר הארצית לדרכים.
ד.למנוע מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לגבי
יעודי קרקע קיימים ומאושרים שיווצרו עקב סלילתה
ושימושה של הדרך על פי תכנית זו ולטפל בשיקומם
של מפגעים אלה, הכל על פי תכנית זו.
ה. לבצע שינויים בסכמה התנועתית שעל פי תמ"א / 31 /
א / 13 וזאת בהתאם לתיקון מס' 1 לתמ"א / 31 / א'.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: גבעת כ''ח
מחלף גבעת כח צומת הדרכים 444-461-6, מחוז המרכז
נפת פתח תקוה, מ.א. חבל מודיעין.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/05/2000 תאריך פרסום: 14/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4879. עמוד: 3439. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/05/2000 תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 16/03/2000
החלטה בדיון באישור תכנית 08/03/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות 19/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות 23/09/1999 תאריך פרסום: 23/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4804. עמוד: 36. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 02/09/1999 תאריך פרסום בעיתון: 02/09/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה 28/04/1999
קבלת תכנית 09/02/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גז/ 401/ 10 אזור תעשיה מודיעים שינוי צפייה
תוכנית משמ/ 59 שינוי משבצות חקלאיות שינוי צפייה
תוכנית גז/ במ/ 195 מזור החדשה. שינוי צפייה
תוכנית גז/ במ/ 92/ 2 מזור שינוי צפייה
תוכנית גז/ 518 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית חמ/ 195/ 12 מחלף גבעת כח, צומת הדרכים 444-461-6. שינוי צפייה
תוכנית חמ/ 518/ 20 מחלף גבעת כח, צומת הדרכים 444-461-6. שינוי צפייה
תוכנית 422-0152488 מחלף גבעת כח, צומת הדרכים 444-461-6. כפיפות
תוכנית 424-0152967 מחלף גבעת כח, צומת הדרכים 444-461-6. כפיפות

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ובניה + מהנדס הועדה ועדה מקומית לתכנון
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ובניה + מהנדס העיר ועדה מקומית לתכנון
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בע"מ חברת כביש חוצה ישראל
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות והנדסה אזרחית חלו"א - חברה למדידות
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אגודת כרי צאן עו"ד יהודה שאוליאן