הר/ מק/ 1996

הרחבת דרכים

מטרת התוכנית


הרחבת דרכים בצומת הרחובות המעפילים ונורדאו עפ"י סעיף 62א (א2-) לחוק התכנון והבניה.

מקום התוכנית


הרצליה, כפר שמריהו רח' המעפילים ורח' החורש

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 03/05/2000 תאריך פרסום: 03/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4876. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 23/09/1999 תאריך פרסום: 23/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4804. שנה עברית: התשס . צפייה
קבלת תכנית 22/09/1999